Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bánh sinh nhật mùa thu

Q U Y Ê N B O O K - nna

bánh sinh nhật mùa thu

cô nương cầm khúc mía lên
ngôi chưởng môn nhận mà quên đường quyền
chạo tôm rồi sẽ còn nguyên
rượu trong nhân bánh về riêng say hoài ./.

nguyễn nam an

View original post

Advertisements

October 13, 2014 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: