Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đến ngày em bỏ xứ

Q U Y Ê N B O O K - nna

đến ngày em bỏ xứ

đứa nào cũng một mẹ già
lúc đó thêm một giờ xa mất rồi
em thì cũng một mẹ thôi
sáng nghe nói [nếu đi rồi biết sao]
coi như một lúc sẽ chào
Sàigòn để vượt biên vào chân mây
để thở căng tự do đầy
dầu đi nước mắt rớt đây phận người./.

dương nổ

View original post

Advertisements

October 13, 2014 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: