Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đọc bài thơ “Tết của thằng bạn cùng lớp

Q U Y Ê N B O O K - nna

đọc bài thơ “Tết” của thằng bạn cùng lớp
[gửi Ng~ Văn Nhân]
photo(66)
bây giờ bè bạn của tôi
Tết, nằm nghe muỗi, Tết, thời lang thang
hỏi tôi, giữ chốt bên đàng
[Lục Vân Tiên cõng mẹ] lang thang chùa
mùa xuân lên đó vui chưa
mẹ cười như trẻ nhỏ vửa được thêm

tuổi
mà thật mẹ giờ quên
cứ nhìn tôi hỏi như quên con là
sơn dương 🙂 ./.

nguyễn nam an

View original post

Advertisements

October 13, 2014 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: