Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bổ sung cuốn tự điển của vũ thất

bổ sung cuốn tự điển của vũ thất

Thủ tướng:  tưởng thú [theo phép tính đảo nghịch ]
Chủ tịch   :  ông chủ chết mất [gồi]
Nhà nước :  nước tràn vô . . . nhà
Hành pháp:  củ hành tây
Quốc hội  :  hội của những con chim cút
Chính quyền:  quyền được đính chính bất cứ điều gì – bất cứ lúc nào – bất cứ ở đâu
Tham ô    :  người ham chơi dù
Lãng phí  :  khoản phải đóng để được bị quên
Công an   :  sự an bình của con công
Hữu nghị :  có nghi ngờ nặng [nghi nặng nghị]
Biên giới :  lằn ranh của đai-ệch
Bô-xít     :   tiếng lóng bu-sịt
Tây nguyên:  ông tây còn nguyên vẹn, chưa bị hành hình
Hăm hở :  hăm dọa kẽ hở
Sặc gạch:  ăn nhiều gạch quá bị sặc
Vũ Chất :  –   trận mưa hóa chất
–    lông chim chất thành đống
–    người múa có chất lượng

cuộc đấu trí giữa súng và người
1 thằng ăn cướp : pèng
2 thằng ăn cướp : pèng pèng
3 thằng ăn cướp : pèng pèng pèng
đảng CSVN       : pèng pèng pèng pèng pèng pèng………..

võ định hình
24 tháng mười/2014

Advertisements

October 24, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: