Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

con mắt v. đau

con mắt v. đau

“Khi chữ nghĩa đọc xuôi đọc ngược đọc lái theo kiểu Từ Đà Thành kể ‘đem hình… lộng kiếng‘ thành ra ‘đem hình… liệng cống‘. Sáng thấy ‘text message’ từ skype ‘…bây giờ xem TV nhìn không rõ nữa…’ anh làm bài này để em đọc 🙂 ”

bây giờ con mắt Vân đau
nhìn tivi đất nước màu đỏ ghê
chói chan trên những vĩa hè
chói luôn cống rãnh [hắn] nằm kề [phân] ./.

Nguyễn Nam An

Advertisements

October 29, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: