Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đêm trước halloween

đêm trước halloween

em bảo tôi halloween
em qua xin kẹo mà không có là
lấy đá chọi vào nhà nghe 🙂

dương nổ

Advertisements

October 31, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: