Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Duy An – Tìm

photo(94)
Tìm anh Quyên Book
Chẳng thấy anh đâu
Vàng thu thay lá
Ghế đá chơ vơ
Tìm vuông sân nhỏ
Nhảy nhót nắng mai
Hoàng anh kiêu sa
Hồn hoang bỗng lạ

Duy An

Advertisements

November 9, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: