Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

thơ Hoàng Xuân Sơn

hộ chiếu.  từ đường sông qua blogs

cái núm tiền vệ luay quay
rớt xuống tảng màu thấm đượm da thơm
sáng tạo.  từ một vết bờm
nghe như gió thổi qua mồm o.  chu
hợp xướng.  đày.  lưu.  chỏm.  dù
phố văn mường tượng giấc thu thủ.  nằm
bình phương búi nghệ trăng rằm
sách quyên mở nhẹ một ngăn nói cười
hoán.  luân qua phạm cao.  mời
trầm hương giạt khói nguôi ngoai buổi về
cội nguồn văn vật mê mê
sông vừa đi quá lục bè giao châu

hoàng xuân sơn
17 sept. 2014

dọn vườn

người già bứng tuổi trồng cây
chợt đâm gai nhọn trúng bầy thiên di
man nhiên nơi cõi ù lì
lâu lâu ngứa rách một tì vết quen
dặn nhớ rồi.  sao lại quên
sân sau.  chiếc bóng.  và thềm gió lay
dọn đâu cho hết một ngày

hoàng xuân sơn
25/9/2014

khai sinh

càng đi xa bao nhiêu người khinh binh càng khựng lại
giống như bản thế vì những ngôi sao
sinh ra đời dưới tàng âm vỵ
ánh nguội.  đông.  đến độ tưởng thầm
đá hát cuội

người bạn hôm qua ngốn hết một cuốn từ điển
chưa có chữ nào được sống lại từ phôi sinh
trang lật bay như phớ
thiệt ra chỉ có hình bìa nhấm nháp
cõi mù tranh.  và đẳng thức cao siêu
[đối với những kẻ hiếp thị sự vật trần truồng]
rồi trưng ra đám suối nguồn lắt lẻo
nơi bản tin thời sự có cuộc hằng chửi bới nhau
hay nơi cái ổ tầm tầm văn học
ngươi bới móc tư duy
viên thuốc bọc đường còn sót lại
trên tờ nhân văn một người rơi nhằm tuổi
vào cái hố đứng dạng chân mai sau

ngựa ngựa ngựa ngựa
láng lẫy gặm nhấm xù xì
bao nhiêu bóng dáng bấy nhiêu buồn tình
loáng thoáng bờm tung xác xơ đuôi ruồi muỗi
tiếng lọc cọc về từ thổ chu
ngón đèn khèo chân thốt nốt
miệng ngọt hàm oan
khai sinh ra đời sản sinh thú giống
người người
hãy cường tráng như không

Hoàng Xuân Sơn
23 jan. 2014

Advertisements

November 22, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: