Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

TiCi

TiCi

nhớ em thời đó quen chân sáo
xe đậu hàng rào ngóng cổ cao
bây giờ lưu lạc theo cơm áo
tìm nhau đôi lúc với chiêm bao ./.

nguyễn nam an

Advertisements

December 16, 2014 - Posted by | * nguyễn nam an, * Thơ

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: