Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

tìm không ra quà đêm hăm bốn :-)

tìm không ra quà đêm hăm bốn 🙂
[ gửi Đồng Nội]

cám ơn đọc đọc bài này
bài kia bài nọ của ngày cuối năm
đêm nay Chúa xuống dương trần
nhắc tôi vô đạo nợ nần tiếng chuông
của Bảo Định ở cuối đường
của ai đồng nội giờ nương nhau tìm… ./.

nguyễn nam an

Advertisements

December 24, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: