Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

năm cùng tháng tận

năm cùng tháng tận

ở đây tháng tận năm cùng
con nghe mẹ ngủ [ lạc vùng ] trăng sao
hỏi ra có biết gì nào
thuở mà hư ảo tào lao cũng là

ở đây năm tháng người ta
ngày là của mẹ gần xa đến rồi
đôi khi mẹ thấy ba ngồi
trên bàn thờ gọi [ anh Ba ] rồi [ anh Ba ]

ba tôi chết ở miền xa
thuở lính tráng để mẹ và hai con ./.

nguyễn nam an
30 tháng 12, 2014

Advertisements

December 30, 2014 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: