Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Buồn như…

Buồn như…

Buồn như con mắt nhắm
Vẫn thấy giọt lệ rơi
Buồn như môi mím chặt
Vẫn nghe tiếng lòng đau
Buồn đi hoang đôi lúc
Rồi trở về náu nương
Trong tim người cô quạnh

Nhiều ngày buồn đã quen
Sao hôm nay bỗng lạ!

Sông Chuyên
31 Dec.2014

Advertisements

December 31, 2014 - Posted by | * Thơ

2 Comments »

  1. Thôi SC à. Mình ca bài “Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám” đi SC.

    Comment by Hi-Yên | January 8, 2015 | Reply

  2. Dạ cám ơn HY, SC chỉ buồn chút xíu thôi, bằng ngón tay út ấy mà….:-)
    SC

    Comment by Sông Chuyên | January 9, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: