Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

CHÚ PHÙNG LO DÂN GHÉT TÀU

CHÚ PHÙNG LO DÂN GHÉT TÀU

Chết cha! Lo cho chú Phùng
Chú đang bị khủng, bị khung, bị khùng?
Chú làm đại tướng…lung tung…
Lo bò răng trắng, lo thùng không kêu…

Chết cha! Óc chú óc tiêu
Thấy tàu chú sợ cái niêu không còn
Chú lo dân ghét dân hờn
Cái thằng cướp nước cái phường giết dân!

Chắc chú làm việc quá căng?
Đầu lộn xuống đất chân quăng lên trời
Ối giời ôi! Chú Phùng ôi!
Về ôm tượng đái* cho đời bình yên…

Hi-Yên
1/2015

*Bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh phát biểu “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”

*Đại tướng nói lái

 

Advertisements

January 8, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: