Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bọ lập – buổi sáng bài thơ

bọ lập

quy sào.  lụng
mạch
tổ chim
dây treo rồng rộc
dây tìm cuống mơ
rốn và nhau.  lỡ có bề
gì gì cũng đã sơn khê rối mù
khe đau
rừng cấm ngật ngừ
đêm hôm bọ mạ
nằm rù huyệt nông
bay mơi.  một phẩy kiêu bồng
nửa cơn thuật sự
cũng không không

buổi sáng bài thơ

bài thơ buổi sáng như manh áo
bận vào
cởi ra
có khi cài kín
có khi trạc ngực
có thẳng thớm
có lệch khuy
vàng son như buổi
thơ
tàng hình

hoàng xuân sơn
15 jan 15

Advertisements

January 23, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: