Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

xoang

xoang
hát xoang muôn điệu
mồ côi thạnh tình
hxs

khi không gã râu xồm nhảy xổ vào ngồi giữa râu rậm
sáng đậm đặc hương cà phê chừ loãng xương nùi băng giá
ôi thôi cuộc đời có gì chẳng bốc hơi
năm nay xuất hành hướng nào ông thầy chỉ giùm
gậy gộc gùn ghè sung mãn cú chơi
[cái miếu âm hồn xã nghĩa coi bộ xỉa cú nào ngã cú đó]
thiệt rầu đương nắng khi không tuyết đổ ào ào
kệ râu tóc giả lả đất trời
xương xóc máu me hồ đồ hậu đậu
xuânơixuânơixuânơi
xuân

Sử Mặc
hăm bảy. hai. mười lăm

Advertisements

February 27, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: