Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

cô đơn

Khi từ giã đất anh đi
Lên thì không được xuống thì tới đâu
Đó sống chết chuyện ngày sau
Mà sao quanh quẩn bể dâu cuộc này
Đêm nằm anh ngó quanh đây
Cô độc lạ của những tháng ngày trống trơn
Cô đơn, cô đơn, cô đơn

Nguyễn Nam An
Advertisements

March 17, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: