Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

l ụ c b á t n g à n n g à y 6@8

l ụ c b á t n g à n n g à y 6@8

ba vạn sáu ngàn ngày tử sinh

                                               mấy ngàn ngày cho lục bát

                                      một khởi đầu? một thuỷ chung?

                                      có lẽ!

10 nov . 2013

n ằ m c h ú i

chúi lòn vào giấc canh khuya

không dưng bật dậy bóng chùa của ni

lắng nghe bông nhỏ thầm thì

mở ra vạn đại từ bi của lời

hồn vẫn nằm xác đâu nơi

cái bóng di chuyển ngoài trời thu sương

ngàn mai dẫn tiếp một đường

lửa nung quằn quại hay tuồng tích câm

vỗ về đời một tánh âm

nhu nhu vọng động vẫn lầm thầm nghe

bến đò nào trở thuyền ghe

xoay đầu định hướng cho về đất thơm

cứ đưa tay vẫy mộng thường

dẫu đi biền biệt cũng dường có đôi

có người bảo buồn đâm hơi

từ khi cuống rễ mặn ngời tóc tơ

tình vẫn đẹp như ánh tờ

có lăn tăn sóng có ngờ vực theo

thôi đừng trầm một tảng neo

bề gì đá cũng ngăn đèo tâm tri

đời sống đời sống có gì

triệu đêm mất ngủ vài khi mộng hờ

cánh tay trần lót dưới thơ

để nghe tê tỉ ngóng chờ lưng vai

để nghe tóc bết thở dài

vì trăng đã úa bên ngoài song thưa

chuyến xe đi một chỗ chừa

chừa quên một chỗ nắng trưa đồng hành

níu kéo gì ở thất thanh

phối âm đã lụy lũy thành đã cong

một dây tơ đã lạnh đồng

tiếng chuông thiên cổ đành dông bão tràn

cái diều bay lượn ngoài hang

sáo tức tưởi ngậm môi đàn vô âm

thôi vàng nguyệt đã treo cầm

trên cây thập tự gió bầm rượn tru

với mùa cung tiễn vi vu

đồi nương ở lại ao tù thiết thân

HoàngXuânSơn

Advertisements

March 21, 2015 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: