Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

cóc gặm

cóc gặm

thời nay.  đỏ mặt.  khuất rèm
ở trong bưng bít
nghe đêm cựa mình
nghe nằm một chỗ rộng rinh
chiếu giường lục cục
đùng đình thả.  buông
vói tay.  đụng cái luông tuồng
hồi lâu kèn cựa nước non trùng phùng
mệt.  nằm lả xuống nây thung
lại nghe sàng lọc kỳ cùng đất đai
lỡ đầu hôm.  mị.  kéo dài
hai chân rị. chống.  một hai thiềm thừ

Sử Mặc
mười một.  ba.  mười lăm

Advertisements

March 30, 2015 - Posted by | tho

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: