Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

chừng nào trốc gốc

chừng nào trốc gốc

                     gởi TNT

hoành tráng không tưởng nổi

khủng không chịu thấu

mấy cái tượng đ(è) ài lố nhố

lúc nhúc

[quê không thể tả]

mấy cái tượng đài nhồi nhét của cải

châu-báu-bạc-vàng

[xuống biển mò trai lên rừng đẵn gỗ quý]

xin(h) dâng người

dâng                     người

vậy mà có kẻ

dám đứng tè

dưới gốc

Sử Mặc

ba.tư. mười lăm

Advertisements

April 3, 2015 - Posted by | tho |

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: