Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bây giờ vẫn dại

bây giờ vẫn dại

bây giờ vẫn dại như thường
mà dại gái nên hết đường tới lui
tới thì như thí mạng cùi
mà lui như hết một thời ngu nghe ./.

nguyễn nam an

Advertisements

April 5, 2015 - Posted by | tho

2 Comments »

  1. Còn dại là tim còn rung động còn đang sống, chứ thiếu gì người sống mà như đã chết rồi…chúc mừng anh An! 🙂
    SC

    Comment by Sông Chuyên | April 6, 2015 | Reply

  2. Cám ơn SC 🙂

    Comment by nguyennaman | April 7, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: