Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nửa đêm thức thấy email

nửa đêm thức thấy email
đầu ngày em đó nơi nào Việt Nam
Sài Gòn, thức dậy đi làm
nhắc nhau dân chúng khổ miên man này
nhắc nhau đất nước đọa đày
từ chúng thổ tả, gầm này chó hoang
cướp-vơ-chôm-chĩa-ngang-tàn… ./.

dương nổ

Advertisements

April 8, 2015 - Posted by | tho

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: