Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

kẹt

kẹt

irvine tustin về một ngã
đường quen xa lộ kẹt từng hôm
anh đổi lối đi về hường khác
kẹt sáng kẹt chiều chẳng gì hơn
tối kẹt luôn đời nơi chỗ ở
tưởng tạm mà nay đến mười năm
đồ đạc trong thùng thôi cố gắng
giữ, như giữ đời qua, căm căm

một hôm lục ra này bản thảo
thời ra đi, xuống núi giang hồ
sống được nhờ ngươi này chữ nghĩa
không thôi giờ cũng xác thân khô
làm thơ cho dế giun ngâm sảng
khúc hận tháng ngày quá ngu ngơ
nghĩ lại thì ra ta sống thật
nhà cửa xe cộ như tình cờ
em muốn thành ra đành phải có

bây giờ xa nhau không còn nó
dắt mẹ đi mướn chỗ gần đây
mẹ già muốn đái thì cứ đái
muốn gì thêm nữa chẳng có ai
con đi hốt kít và lau nước [ … ]
cực quá muốn than, đó mẹ mình
mẹ đâu có muốn mà không biết
thời lẩm cẩm già, bệnh, vô minh

nơi đây thiên hạ vui đi lễ
vui cũng mượn tiền muốn quịt luôn
[ tôi bán anh em mua hàng xóm ]
hàng xóm chơi cha phỉnh gạt buồn
thành ra mẹ mất người lối xóm
vẫn thường thăm hỏi vẫn thường sang
tôi vắng con bà ba bốn đứa
chưa chồng giờ đã hết đi ngang
thành ra đời kẹt đâm ra ngán … ./.

nguyễn nam an

Advertisements

April 9, 2015 - Posted by | tho

2 Comments »

  1. một bài cảm thán rất dễ thương. cám ơn An !

    hxs

    Comment by hxs | April 10, 2015 | Reply

    • Cám ơn anh HXS 😉 Giờ chỉ còn lo giữ chốt “mạ” mà thôi 🙂

      Comment by nguyennaman | April 10, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: