Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

hình góp nhặt

Tên tạm đặt “Túp Lều Lý Tưởng

"Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán cái nhà lầu. Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán chiếc Honda. Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán chiếc Yamaha; lâu lâu mình bán cái quần jean; lâu lâu mình bán cái quần xì... Rồi mình nghèo quá bán luôn.... vợ con!  [ Túp Lều Lý Tưởng đổi lời từ Từ Đà Thành ]

“Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán cái nhà lầu. Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán chiếc Honda. Từ ngày giải phóng dzô đây mình bán chiếc Yamaha; lâu lâu mình bán cái quần jean; lâu lâu mình bán cái quần xì… Rồi mình nghèo quá bán luôn…. vợ con! [ Túp Lều Lý Tưởng đổi lời từ Từ Đà Thành ]

Advertisements

April 15, 2015 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: