Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

năm nhuần – bảy bổng

năm nhuần
tôi biết làm sao sơn
tôi biết làm sao cường
không biết làm sao hoàng thiệp
biết làm sao lữ
làm sao tôi
một buổi chiều vàng
ơi
nhuận

bảy bổng
nhích thêm chút nữa là qua con số 7
xưa nay hiếm mà mình thì muộn
thất tuần
ồ hơn thế nữa
thất thập thất thần
thất
tung
thời gian ôi.  cái giống
và lực a tòng
b(th) ất

hoàng xuân sơn
3 avril 2015

Advertisements

April 20, 2015 - Posted by | tho

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: