Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

lục bát từ đồng nội

lục bát từ đồng nội

Từ ngày nát cuộc bể dâu
Nổi trôi biệt xứ tuổi đầu xanh xanh
Bốn mươi năm chớp mắt nhanh
Tóc sương điểm bạc loanh quanh ”không nhà”
Mạ giờ ngơ dại theo ta
Mạ ngoan. Con cho về nhà. Nhà đâu?

Kim Anh

Advertisements

May 7, 2015 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: