Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

15, 16 nghỉ chơi tháng 5. câu lục bát ngồi ngó mông

15, 16 nghỉ chơi

tháng 5. câu lục bát ngồi ngó mông

 

 

cù rủ

sáu tám làm cũ tôi như

nâu sồng. thuỗng cuốc. đợi mù sương dâng

nơi nhá nhem. mặt. thanh bần

và nơi sống mũi buồn ngân mấy tình

kế. vùi

ngồi đây. văn bản đã mù

câu thơ đã lạnh

tiếng tù và            đau

ngồi đây ngậm hạt rất lâu

như chim khép mỏ

như tầu bỏ ga

ngày-mới-lên-sương-đã-già

mà mình thì vẫn khúc ca hoại từ

chữ nào cuồng động tâm tư

chữ nào. vợi chút tàn dư cúi về

sóng

oà tới một đợt                khóc lui

sóng đâu như sóng

dập vùi thư sinh

nghe trong cò lả bất bình

ngâm câu lão trượng

tái sinh hồng hài

an(g) ca

dở dang là một mối tình

hở hang là một chút mình cho ta

lầm than từ buổi không nhà

lang bang từ cõi người ta lộn về

hoàng xuân sơn

15,16 hai ngàn mười lăm

cõi người ta: mượn chữ Bùi Giáng

Advertisements

May 18, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: