Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ở houston, nghe Ngu Yên gọi

ở houston, nghe Ngu Yên gọi

ngu yên gọi ở houston
ông thầy mày ổng đang cùng nhậu đây
mày ở đâu, cũng chốn này
cùng trung hậu nhậu qua ngày trông mây

hai đứa đang trốn học đây ./.

nguyễn nam an

Advertisements

May 18, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: