Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

mười tám tháng tư xưa

Q U Y Ê N B O O K - nna

mười tám tháng tư xưa

để tau ghi xuống ngày này
đêm thứ nhất đâu cũng đầy cao su
vào rừng khoét hố đợi thù
bóng đêm Xuân Lộc mù mù bắc quân
mười tám tháng tư vào vùng
tiếng chuông Bảo Định chiều cùng pháo rơi
và thẻ học sinh của người
tôi lượm được bỏ túi rồi đi luôn./.

nguyễn nam an

View original post

Advertisements

June 1, 2015 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: