Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bạn bay về

bạn

bạn thì có bạn khắp nơi
ngồi lâu.  kiểm diện.  nhớ ơi.  bạn hiền
nhớ rồi.  vẫn một mình ên
nhớ mình nhớ bạn nhớ điên nhớ khùng

bay về
 hồn ta gió cát phù du bay về – TCS

lần hồi rồi cũng đi xa
những sương điềm chỉ những tà dương mây
những con tim hóa trị gầy
những đồi mưa trọc những cây hóa vàng
còn chặng về mỗi lang thang
mỗi đi chậm bước mơ màng bụi tro

hoàng xuân sơn
mười bảy tháng sáu 2015

Advertisements

June 25, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: