Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

mật [kh]uớc

mật [kh]uớc
gởi Nguyễn Xuân Thiệp

người bỏ người đi xa
bóng vẫn ngồi đợi bóng
giữa khoang tối ngân hà
một vì sao khẽ rụng

rồi đẩy trăng tàn bay
lẩn lút đời quy hướng(*)
phía bên kia là ngày
bên này hương thấm muộn

có gì xanh mãi đâu
hồn cây già rêu đá
một khuôn mặt đã dàu
một dáng còm ú ớ

rọi soi với gương chiều
chim kêu đàng tu hú
chiếc gậy cùn mỏi xiêu
dò chống theo lằn cụ

nơi đâu rộn tiếng người
cuộc vui nào cháy túi
đóm lửa nằm hiu hiu
cũng không buồn thức dậy

run rẫy một tờ chiêm
mộng qua đồi lãm thuý
ngàn dâu chép lại miền
một ảo trang thuỳ mỵ
hoàng xuân sơn
15 juillet 2015

Advertisements

July 25, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: