Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bài thơ tên chưa có tặng con

bài thơ tên chưa có tặng con
[khi con băn khoăn hỏi trong bài viết về tháng 4 của “thằngViệtđó”]

Cha & Con

Cha & Con

nhìn con tuổi đã chừng hăm mấy
đêm ngồi đọc lại những ngày xưa
bây giờ vàng đá trơ ra đó
đã mấy mươi năm nhắc lại thừa
câu thơ gửi oan hồn uổng tử
anh hùng vô danh với nuớc non
từ lính tới Nhân Dân Tự Vệ
nằm xuống ngày chung cuộc mất còn
câu thơ gửi bạn bè dưới mộ
chết, mười chin tuổi, mất xác luôn
chợt thấy chiến tranh này bá láp
cuối cùng chỉ đất nước tan hoang
chợt thấy chiến tranh này bậy thiệt
những thằng ngoài Bắc vượt Trường Sơn
những đứa trong Nam ra đầu tuyến
sau lưng toàn ma quỷ, buồn nôn
cuối cùng lòi ra một đám xạo
tranh giành kiếm chác, bán nước non
đ. m. chúng nó hèn với giặc
mà với dân thì ác còn hơn… ./.

nguyễn nam an

Advertisements

August 27, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: