Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

C Õ I C H I A

C Õ I   C H I A

nhớ Nguyễn Xuân Hoàng

 

Vạt nước hắt sương đi xa

trời mưa quyên đỗ

thâm tà áo

bâu

nên thơ

từ vụng hôn

đầu

muối chan môi lệ

đằm câu mặn nồng

bề gì tóc cũng phơi

hong

sợi trăm năm có nao lòng bể dâu ?

vắt hương

cạn kiệt đàn sầu

bãi trăng chín lộng

mùa sâu

uẩn quỳnh

xưa còn tản mạn thiên kinh

ơi con bướm đậu tang tình ngũ cung

vàng âm . mai, khổn

tao phùng

trói nhau phương hướng

mịt mùng

cõi

chia

Sông về

thiêm thiếp mộ bia

đăm đăm hồ mị

ô kìa !

giấc ai ?

lạc trần chuông mõ bi ai
tàn nhang khuya với chuôi dài đẩu tinh

đầy trời

mắt lạ cung nghinh

triêu dương ánh cũ

có bình yên chăng ?

rề rà

xếp áo cùng khăn

rớt rơi còn chút bụi hằn tâm si

ở hoa cương

ngạt xuân thì

nhành khô

xác mượn

chờ chi bụi hồng

đá vàng

tủi nợ gai chông

trăm năm gối nhẹ

tang bồng

thốt

thưa

(Thơ cũ như là áo xưa . chút hương theo gió chút mùa gửi trăng . chút phân vân duột tơ tằm chút mình lẫn chút trăm năm bùi ngùi . chút thân . da thịt sần sùi . chút tà dương vợi săm soi tuổi đời)

Chén hoài

ẩm

một chút thôi

men xanh cổ lụy nước ngời phúc âm

hát rong

một chút sanh cầm

nốt đen

luyến

láy

tan tầm

cuộc chơi .

HOÀNG XUÂN SƠN

chín cuối, không ba

Advertisements

September 11, 2015 - Posted by | * Thơ

2 Comments »

  1. “Sợi trăm năm có nao lòng bể dâu…”, buồn quá anh Hoàng Xuân Sơn ơi.

    Comment by Trung Thu | September 12, 2015 | Reply

  2. Hôn phối ngỡ là khăng khít rồi cũng ngàn trùng cách chia. Cám on Trung Thu đã chia sẻ.
    HXSON

    Comment by Hxs | September 12, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: