Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nghe em ở đâu Tuyên Quang

Tuyên Quang buổi sáng, TCV

Tuyên Quang buổi sáng, TCV

về đi, về lại, đi mà
đi ra ngoài bắc, gì xa quá trời
nên thứ bảy, chủ nhật ngồi
tưởng đang chơi trốn tìm thời anh theo./.

nguyễn nam an

Advertisements

September 17, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: