Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

trong thời khóa biểu thằng con

trong thời khóa biểu thằng con

Chợ này là nơi con dẫn mạ đi
Cho thấy đời đỡ ù lì một chỗ
Của một người tuổi chín mươi đâm ngớ
Lú lẫn, ngày ngày gác vắng bơ vơ
Con dẫn mạ đi như mạ dẫn con ngày thơ
Bây giờ mạ khờ thằng con dẫn lại
Mới biết là trần ai những ngày mạ con qua ải
Mới biết đường dài ai có thương ai
Con sống với mạ vì con không tin ngày mai
Chuyện cúng giỗ… chết rồi sao biết!

nguyễn nam an

Advertisements

October 5, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: