Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

cửa náo xứ đèo

cửa náo

bụi lầm
một thuở khai môn
cửa mở cửa mở
rước hồn vào chơi
áng mây thưa.  dạ        bên đời
nơi tường thuỵ có
ngoài trời thì không
làm sao em nhớ tóc bồng
gió chui khe hở
mà bông vẫn hường
thôi về nhuốm lại thắt lưng
cột thơm trăm búi
nghi hồng cổ trang

xứ đèo

cửa han
đời rỉ một lần
nước sơn hệ lụy
ăn dần tóc tơ
ngày cuồng như một bãi xe
chuyến đi chưa tới
chuyến về đợi không
mon men.  phiền não chất chồng
đã thu nghiệm tới mùa đông giảo hình
bấy giờ.  bên cạnh
phiêu
sinh
mày râu đã nhược
mấy tình lưu vong

hoàng xuân sơn
juillet/octobre – 2015

Advertisements

October 12, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: