Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

đọc bài thơ bỏ rượu của luân hoán

đọc bài thơ bỏ rượu của luân hoán

thì mình cứ giữ cả hai
có thơ có rượu hát bài song ca
mình thì cứ rượu tà tà
thơ cứ tưng tửng khề khà vui chơi
chuyện kia cứ để hạ hồi
[không chừng hiệp tấu một hơi mặn mà]
việc gì bạn phải lo ra

Sử Mặc
mười lăm tháng mười/2015

Advertisements

October 16, 2015 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: