Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Santa Ana mùa gió

santa ana mùa gió

ngược xuôi đời đó nay rồi
mình ên đứng ngó một thời lông bông
sáng nghe gió lộng đồng không
đi đâu mà hỏi giữa mênh mông này./.

nguyễn nam an

Advertisements

October 30, 2015 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s