Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

bây giờ

bây giờ

bây giờ xanh tóc hết xanh
ước mơ thì cũng đã thành mây tôi
mây tôi, tôi đợi bùi ngùi
khi xanh tóc trả lại đời, hết xanh
mây tôi, tôi đợi năm canh
đợi ngày sáu khắc đợi quanh, chân về. /.

nguyễn nam an

Advertisements

December 8, 2015 - Posted by | * Thơ, * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: