Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

ngày hăm chín 2015

ngày hăm chín năm 2015

anh nằm khó thở một bên
xương sườn quên khoẻ trẹo thêm nữa rồi
còn vài ngày hết năm thôi
cái xương cà chớn cái cười ối cha

mượn giường mượn chiếu phương xa
ngã lưng đất lạ thì ra gập ghềnh./.

nguyễn nam an

Advertisements

December 29, 2015 - Posted by | * Thơ

2 Comments »

  1. Bài thơ rất dễ thương anh An. Nhất là hai câu cuối.

    Comment by Trung Thu | December 29, 2015 | Reply

    • Cám ơn Trung Thu. Happy New Year 🙂

      Comment by nguyennaman | December 30, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: