Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Sầu đông

Sầu đông

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tuyết đang rơi, tuyết đang rơi
những bông tuyết trắng đầy trời lưu vong
ngồi đây, tôi đếm sầu đông
thèm ơi nắng cũ vàng hong quê nhà.

Nguyễn Văn Ngọc
(8 Feb 2016)

Advertisements

February 8, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: