Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

sáng trời mưa sảng ở Factory Coffee

sáng trời mưa sảng ở Factory Coffee

có một lúc tóc không còn xanh tóc
lửa chiều rừng thức dậy thắp lòng nay
may mắn đời ta còn dăm thằng bạn
để tụ về nói chuyện sảng nơi đây

góc quán ướt một ngày mưa quanh đấy
ấm nụ cười bằng hữu ấm bàn tay
hỏi nhau xưa hỏi nhau giờ trang giấy
vẫn chan hòa giòng mực viết thơ bay

sáng tháng bảy thình lình cơn mưa đổ
như Sài Gòn ai nhắc đủ vừa nghe
góc quán bé trầm trầm cơn dâu bể
dặm trường xa kẻ ở kẻ đi về

chợt thấy quê như từ bên kia đến
qua tiếng cười Luân Hoán một lần thăm
ơi trường cũ đã nằm trong ký ức
lại trở mình bảng phấn trắng trầm ngâm

thời qua đó bao lần cao cao thấp
mẹ quên đi ảo ảnh của thăng trầm
xin một tách trà xanh nơi đây chấp
cuộc đời này cà chớn hận gì quanh./.

nguyễn nam an
July 23, 2006

February 20, 2016 - Posted by | * Thơ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: