Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

một

coi bộ sắp lên đồi nằm
ngó trăng thiên cổ đó trầm trầm đêm
nẽo về đâu đó không quên
mà đời dạt mãi xa miền cố hương ./.

nguyễn nam an

Advertisements

February 25, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: