Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

TRẢNG BOM BÃO LỬA – Trảng Bom-Hố Nai ngày 29-4-1975 (Kb. Vũ Đình Lưu)

TRẢNG BOM BÃO LỬA Trảng Bom-Hố Nai ngày 29-4-1975 Bút-ký chiến-trường của Kỵ Binh Vũ Đình Lưu Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 2/5 Thiết Kỵ Chiến Đoàn 52 Đặc Nhiệm (Sư Đoàn 18 BB) sau những ngày quần thảo …

Source: TRẢNG BOM BÃO LỬA – Trảng Bom-Hố Nai ngày 29-4-1975 (Kb. Vũ Đình Lưu)

Advertisements

March 7, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: