Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Locks of love bridge

Locks of love bridge
DSC00222
chiếc cầu Pont des Arts
bắc ngang dòng sông Seine
nơi có vạn “love locks”
khóa dính nhau như sam.

tôi qua cầu trưa nắng
cúi đọc vài tuổi tên
rồi hỏi thầm ai đó
giờ còn yêu nhau không?

Nguyễn Văn Ngọc
29/8/15

Advertisements

March 20, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: