Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Lá thư Úc Châu: KHÔNG CÒN CON SÔNG! (Đoàn Xuân Thu)

KHÔNG CÒN CON SÔNG! Thưa, thân tui giờ già, viễn xứ; nhưng làm sao quên được thời trẻ trâu cho được chớ? Nhớ xưa, cứ vào tháng Tám tới tháng Chín âm lịch, là dân miền Tây sinh sống dọc hai bên con …

Source: Lá thư Úc Châu: KHÔNG CÒN CON SÔNG! (Đoàn Xuân Thu)

Advertisements

April 8, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: