Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

mạ đêm hăm hai tháng tư

nửa đêm nghe mạ nói gì
mà mạ không ngủ đời đi nghỉ rồi
con giờ như ứng trực thôi
những ngày canh mạ [ lính thời bình an ]
những ngày mạ mất trí đang
nửa đêm nói nhảm thời tan phận người. /.

Nguyễn Nam An

Advertisements

April 22, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: