Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

quốc tuý

quốc tuý

nguy nga màu áo vải sờn
bỗng sương lô tỏa miếng hôn phù trầm
em vò hạt lệ chung thân
vết chim đã bỏ mức lằn khánh ngân
bàn tay. ôi. nhắn gì không
lả thiêng về một cõi bồng nghi xuân
điểm oan ương mấy tụ quần
người đi phát lạc huyền trân thập thành
chuông bay một tiếng qua mành
rồi con mắt thệ phiên doanh cuộc ngời

 
khúc buồn muối mặn

cứ chờ. rồi lặng nghe tim
con sông nước mặn cái thuyền trôi xa
đau không. từ bấy san hà
lớp đất lớp sóng u oa phận đòi
chỉ một. chỉ một mà thôi
làm sao điềm chỉ tiếng còi lạc sương
tay khô. rồi miết nụ hường
cánh hương rơi vụng rồi thương cũng tàn
cánh đời. lả dưới cung oan
biển rồi cũng mặn nước toan về đời
hoàng xuân sơn
14 mai. 2015

Advertisements

April 22, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: