Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

Đất Nước Mình Rồi Sẽ Về Đâu?

Đất Nước Mình Rồi Sẽ Về Đâu?
Kính tặng tuổi trẻ Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại

30 tháng 4 đọc bài thơ không thể làm ngơ
(Vì làm ngơ lòng sẽ hoài ray rức)
Nên phải trả lời dù biết có ngàn lời vẫn không hết được
Chuyện đất nước mình trước vực thẳm nô vong

“Đất nước mình rồi sẽ về đâu?”
Câu hỏi được đặt ra bởi tuổi trẻ chưa một lần mất nước
Của thế hệ tương lai đang trong tay bó đuốc
Thì câu trả lời biết phải nói sao đây?

41 năm từ miền Nam bị bức tử phanh thây
Cả đất nước Bắc Nam đắm chìm trong khổ ải
Gia sản cha ông hơn bốn nghìn năm để lại
Lần lượt vào tay Bắc phương chầm chập rập rình

Ôi! đất nước chúng ta hôm nay sao lắm tội tình
Đến những đầu thơ cũng phải lên tiếng trách!
Những chủ thuyết Mác Mao đem về chi để mà đàn hạch
Dân tộc mình đã vốn nhiều sầu hận đau thương

Đất nước chúng ta đang lạc lối sai đường
Nên xã hội mới một màu thê lương ảm đạm
Thống trị đầy túi tham lại bỏ bê chất xám
Mặc dân chúng bần cùng lây lất giữa bùn đen

Đất nước chúng ta 4000 năm chưa biết tiếng nhược hèn
Nghìn năm đuổi Tàu, trăm năm chống Tây đầy hãnh diện
Vậy mà giờ đây phải cúi lòn quân Tàu phù ti tiện
Chẳng biết chủ quyền, biết quốc thể nhục ra sao!

“Đất nước mình rồi sẽ về đâu?”
Câu trả lời của tôi chắc chắn sẽ làm em đau khổ
Nhưng em ơi! trái tim tôi cũng trăm nghìn mảnh vở
Từ tháng 4 Ất Mão buồn mang nặng kiếp lưu vong

Nhưng tuổi trẻ ơi! hãy ghi tạc nằm lòng:
Chẳng có Tự Do nào mà không bằng giá máu
Phải luôn luôn kiên trì quyết tâm kiên cường chiến đấu
Ánh sáng cuối đường hầm, lịch sử sẽ sang trang!

Từ Đà Thành
(4/30/2016)

Advertisements

May 1, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: