Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

nhền nhện. và ngựa

nhền nhện. và ngựa

vò đầu nhền nhện
tóc
thưa
vò đầu bứt trán
tuổi. chừa lão nhi
a. ngươi
mặt đỏ lầm lì
nước men cuồng đại
phép quy nạp. dồn
cuộc đầy
ngựa trẩy bon bon
cuộc vơi chửa chán
vó chồm hung hăng
chới với
cuộc lữ thăng trầm
tóc thưa nhền nhện
biết mần răng
phi

Sử Mặc
29/9/11

Advertisements

May 10, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: