Q U Y Ê N B O O K – nna

Góc nhỏ của An và bằng hữu

P h í a s a u m ộ t c á n h c ử a

P h í a s a u m ộ t c á n h c ử a

Ði ngang cửa chắn luân hồi

gọi em tiếp dẫn

miệng cười sương hoa

kiếp này vụng dại

tình ta

lá quyên thân . bướm

nụ già hương quên

tòng chinh sấm nhạc vang rền

khuyến khai đáo nhiệm

về tên tuổi

buồn

tóc còn ướt sợi mưa tuôn ?

thương vai áo mục sở cuồng trăm năm

làm thơ . cõi lú ăn nằm

sớm hôm lay thức

nỗi căm lạnh

đầy

gượng tin người . nhẹ

nắm tay

dây mơ bức động khỏi ngày thôi nôi

cánh nao buông khẽ

liếp đời

vân vi còn một lóng cười

thiết tha

Hoàng Xuân Sơn

20 mars 09

Advertisements

May 19, 2016 - Posted by | * Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: